มหกรรมวิชาการอนุบาลนนทบุรี (Open House)

 

 นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการ(Open House) ณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

 

 

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 02-525-2170 anubannonthaburi@ gmail.com