สำนักงาน

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

บุคลากรสำนักงาน

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวชรัดพร ทวมอ่วม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

นางสาวฑิตยา จันทวัฒน์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นางศิรพร สว่างวงศ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกมลรัตน์ ฝากเซียงซา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นางสาวขนิษฐา วงษ์ทับทิม

เจ้าหน้าที่วัดและประเมินผล

นางสาวนีลญา บุษดี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นางสาวมัชฌิมา เรืองกิจการ

เจ้าหน้าที่เทคโนฯ

นางสาวกนิษฐา ภูปา

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ตำบล สวนใหญ่,อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

  • dummy02-525-2170

  • dummy02-525-2058

  • dummyanubannonthaburi@gmail.com

Facebook Like

School Map

Search