ข่าวประกาศจากทางโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (์NEW)

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ตำบล สวนใหญ่,อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

  • dummy02-525-2170

  • dummy02-525-2058

  • dummyanubannonthaburi@gmail.com

Facebook Like

School Map

Search