ข่าวประกาศจากทางโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 2

 

1

 Kingder2.-1

Click

2

 Kingder2.-2

Click

 Kingder2.-3

Click

 Kingder2.-4

Click 

 Kingder2.-5

Click

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3

1

Kingder3-1

Click

2

Kingder3-2

Click 

3

Kingder3-3

Click 

4

Kingder3-4

Click 

5

Kingder3-5

Click 

6

Kingder3-6

Click

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนปรถมศึกษาปีที่ 1

1

Grade1_1

Click

2

Grade1_2

Click 

3

Grade1_3

Click 

4

Grade1_4

Click 

5

Grade1_5

Click 

6

Grade1_6

Click

7

Grade1_7

Click

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนปรถมศึกษาปีที่ 2

1

Grade2_1

Click

2

Grade2_2

Click 

3

Grade2_3

Click 

4

Grade2_4

Click 

5

Grade2_5

Click 

6

Grade2_6

Click

7

Grade2_7

Click

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนปรถมศึกษาปีที่ 3

1

Grade3_1

Click

2

Grade3_2

Click 

3

Grade3_3

Click 

4

Grade3_4

Click 

5

Grade3_5

Click 

6

Grade3_6

Click 

7

Grade3_7 

Click

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนปรถมศึกษาปีที่ 4

1

Grade4_1

Click

2

Grade4_2

Click 

3

Grade4_3

Click 

4

Grade4_4

Click 

5

Grade4_5

Click 

6

Grade4_6

Click 

7

Grade4_7

Click

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนปรถมศึกษาปีที่ 5

1

Grade5_1

Click

2

Grade5_2

Click 

3

Grade5_3

Click 

4

Grade5_4

Click 

5

Grade5_5

Click 

6

Grade5_6

Click 

7

Grade5_7

Click

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนปรถมศึกษาปีที่ 6

1

Grade6_1

Click

2

Grade6_2

Click 

3

Grade6_3

Click 

4

Grade6_4

Click 

5

Grade6_5

Click 

6

Grade6_6

Click 

7

Grade6_7

Click

 

 

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ตำบล สวนใหญ่,อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

  • dummy02-525-2170

  • dummy02-525-2058

  • dummyanubannonthaburi@gmail.com

Facebook Like

School Map

Search