ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

ขอผ่อนผันการชำระค่าบำรุงการศึกษา ( NEW )

เอกสารดาวน์โหลด

          1.  ขอผ่อนการชำระค่าบำรุงการศึกษา ( English Program )    คลิกที่นี่

          2.  ขอผ่อนการชำระค่าบำรุงการศึกษา ( ห้องเรียนพิเศษ โครงการวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ )    คลิกที่นี่

          3.  ขอผ่อนการชำระค่าบำรุงการศึกษา ห้องเรียนปฐมวัย (อนุบาล )    คลิกที่นี่

 

 

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ตำบล สวนใหญ่,อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

  • dummy02-525-2170

  • dummy02-525-2058

  • dummyanubannonthaburi@gmail.com

Facebook Like

School Map

Search