คณะผู้บริหาร

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี.

นางพนิดา อุสายพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางพนิดา อุสายพันธ์
นางสาวปิยะดา  ศรีอินทร์สุทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวปิยะดา ศรีอินทร์สุทธิ์
นางขวัญชนก เสมานารถ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางขวัญชนก เสมานารถ
นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนายเอกพล เหล่าวงศ์พานิช

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ตำบล สวนใหญ่,อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

  • dummy02-525-2170

  • dummy02-525-2058

  • dummyanubannonthaburi@gmail.com

Facebook Like

School Map

Search